Honorary Patrons

Life Honorary Patron

 • Eng Liat Kiat

  皇冠徽章
 • Png Chwee Kim

 • Kun Kay HongHonorary Patron • Ang Sin Mok

 • Halim AngkasaHonorary Sponsor

 • Yeong Ah Chee

 • Ong Chin Sum • Kiang Choon Tong

 • Ang Kah Joo • Ang Yee Lay

 • Ang Mong Seng • Ang Chee Guan

 • Phun Yiow Cheong

 • Kang Choon Boon

 • Ang Kiq Oh • Hong Hong Tee • Ang Choo Lian

 • Ang Chee Yam